Tổng Hợp Phần Mềm Và Driver Cho Windows 7/8/8.1/10/11

 * Link tải Phần mềm Evkey: https://drive.google.com/drive/folders/1duWwaAcr56j7j8mgRg1admlx9LAmkfHz?usp=sharing

1. Windows 10

  Link ghost : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1IwupvAo7h_yew05aZ8m5XveDvsc0rK2L

Lưu ý : Bạn cần tải file có đuôi .ghost hay file có đuôi .tib phù hợp với chuẩn của ổ cứng máy mình đang chạy nhé.

(Đuôi .tib là chuẩn UEFI còn đuôi .ghost là chuẩn ổ cứng MBR)

Link tải file Iso: https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1jd5HorKQDPuwpkCMrR8-hbQcOhPju0SQ

 2. Windows 7

Fle Ghost:  https://drive.google.com/drive/folders/1yZQNHlBoYfXRyugiqoAy3aFm9WYJd_uu?usp=sharing

FIle Iso : https://drive.google.com/drive/folders/1rrkayqH7hBc4xnb-AIacsy1xciepvQdD?usp=sharing

Tải Driver vào đây : https://drive.google.com/drive/folders/1lo9YdZ-1Yvw_l4lf8qluzM3z77rHMcLj?usp=sharing

3. Windows 8.1

Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1iQHAF7Ertl288Z6v22rqTzN6dY9eZzuc?usp=sharing

Tải Driver vào đây : https://drive.google.com/drive/folders/1cvoYLTGhcgxGUsxKFKIUTwbN0R_eS300?usp=sharing

4. Crack win -office vào đây : https://drive.google.com/drive/folders/1g124vs_L6jVh7zlTs2boS2Tliz2GxPVq?usp=sharing

5. Tạo USB boot

Click vào đây nhé: https://drive.google.com/drive/folders/12Na1QYl87GCI0rVLUdk9nkGXh9J0Lc1z?usp=sharing

6. Bộ office Full

Vào đây : https://drive.google.com/drive/folders/1_i_fZ7pPJJnX6hPi__vNMFrZoPh0B5dL?usp=sharing

OFFICE 2013-2016:https://drive.google.com/drive/u/8/folders/1AJXyuDuyw9Ccvv10vNgzjj6QJOnMGmQV

7.ADOBE CC 2020 :https://drive.google.com/drive/folders/16HlrL5JuYtXeHxFO8aMIbgQCKUwxb8F8?usp=sharing

8. Corel Full:2021-2022 https://drive.google.com/drive/folders/1t5bbl6RuSacYce8fySJNYYvAdxjAOIQF?usp=sharing

9. PM AI-Phototosshop 2022:https://drive.google.com/drive/folders/1OqqnTHAESUi9pnNkO-x8VCup3doK9CY5?usp=share_link

10.Phần mềm Adobet 11 PDF https://drive.google.com/file/d/1v96j0-_MCnYIwNGynDgobcQOyDT8fI0n/view?usp=share_link

11 Card 2022 https://drive.google.com/drive/folders/1OqqnTHAESUi9pnNkO-x8VCup3doK9CY5?usp=share_link

  • Cách canh chỉnh mực và từ Ricoh Dòng đuôi 4 2554/3054/4054…
  • https://www.youtube.com/watch?v=5K9aOD3n1G0

12. Phần mềm chỉnh sửa File PDF

Bấm Vào Đây Để Gọi Ngay