Tổng Hợp Phần Mềm Và Driver Cho Windows 7/8/8.1/10/11

 1. Windows 10

  Link ghost : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1IwupvAo7h_yew05aZ8m5XveDvsc0rK2L

Lưu ý : Bạn cần tải file có đuôi .ghost hay file có đuôi .tib phù hợp với chuẩn của ổ cứng máy mình đang chạy nhé.

(Đuôi .tib là chuẩn UEFI còn đuôi .ghost là chuẩn ổ cứng MBR)

Link tải file Iso: https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1jd5HorKQDPuwpkCMrR8-hbQcOhPju0SQ

 2. Windows 7

Fle Ghost:  https://drive.google.com/drive/folders/1yZQNHlBoYfXRyugiqoAy3aFm9WYJd_uu?usp=sharing

FIle Iso : https://drive.google.com/drive/folders/1rrkayqH7hBc4xnb-AIacsy1xciepvQdD?usp=sharing

Tải Driver vào đây : https://drive.google.com/drive/folders/1lo9YdZ-1Yvw_l4lf8qluzM3z77rHMcLj?usp=sharing

3. Windows 8.1

Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1iQHAF7Ertl288Z6v22rqTzN6dY9eZzuc?usp=sharing

Tải Driver vào đây : https://drive.google.com/drive/folders/1cvoYLTGhcgxGUsxKFKIUTwbN0R_eS300?usp=sharing

4. Crack win vào đây: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_VAW86pq8mnj20W1r4s1jYal7BlKpg5j

5. Tạo USB boot

Click vào đây nhé: https://drive.google.com/drive/folders/12Na1QYl87GCI0rVLUdk9nkGXh9J0Lc1z?usp=sharing

6. Bộ office Full

Vào đây : https://drive.google.com/drive/folders/1_i_fZ7pPJJnX6hPi__vNMFrZoPh0B5dL?usp=sharing

 

Bấm Vào Đây Để Gọi Ngay